heltäckande vvs service

Avloppsrening med högtryck

Har du fått stopp i avloppet eller rinner vattnet långsamt i handfatet eller golvbrunnarna? Då kan det vara dags för en avloppsspolning! Avloppen i din bostad utsätts för dagliga påfrestningar i form av bland annat smuts, fett och toalettpapper. Detta leder till beläggningar i avloppsledningen som till slut kan leda till eventuella stopp eller problem i avloppet. Rekommendationen är därför att kontinuerligt underhållsspola avloppet för att bevara dem i gott skick.

 

Vi erbjuder skonsam och effektiv avloppsrening med högtryck. Vi tar hand om både akuta problem eller om du vill förebygga framtida avloppsproblem. Vi gör allting en bedömning kring vad som blir optimalt för just ditt avloppssystem. Kontakta oss för rådgivning och en kostnadsfri offert!

vattenfilter & avhärdningsfilter

Är du i behov av kalkfilter? Kalkvatten eller hårt vatten är vanligt både i kommunala och privata brunnar enskilda brunnar. Höga halter av kalk i vattnet kan skapa både tekniska och estetiska problem. Klövsta Rör installerar kalkfilter/avhärdningsfilter i både små och stora fastigheter. Vi anpassar val av kalkfilter efter ditt behov och dina upplevda problem. Det kan handla om avlagringar och beläggningar samt att vitvaror slits. Avhärdningsfilter eller kalkfilter används därmed för att ta bort kalcium samt magnesiumjoner, även kallat kalk från vattnet.

 

Har du frågor kring installering av kalkfilter är du välkommen att höra av dig!

stambyte

Stambyte är ofta ett stort men nödvändigt ingrepp som alla bostäder och fastigheter förr eller senare behöver genomgå. Rören i en fastighet har en begränsad livslängd och behöver med tiden bytas ut vilket innebär att det någon gång blir dags för stambyte. Ett stambyte innebär att man byter ut de befintliga stammarna och rören mot nya. Ett stambyte är ofta ett omfattande ingrepp som kräver stor kunskap och skicklighet för att kunna genomföras. Klövsta Rör har stor erfarenhet av både stambyten och stamrenoveringar. Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss på: 073 - 678 99 41 eller fyll i vårt kontaktformulär för en kostnadsfri offert!